Om

Marika Ronty

 

Jag har arbetat som psykolog i fem decennier varav fyra decennier inom organisation och ledarskap.
Under dessa år har jag fått erfarenhet och inblick i många branscher. Jag har skrivit böcker, varit lärare i ledarskap på Stockholms universitet, School of Business EMBA. Under ett par decennier ansågs jag vara en av två experter i Sverige inom utvecklingssamtal. Jag är författare till ett antal böcker.

Tack vare min empiri har jag skapat tre användbara verktyg:

  1. Ett modernt underlag för en ny generation utvecklingssamtal som passar vår tid. Utvecklingsdialog för alla nivåer i en organisation.
  2. Teorin om Ledarintelligens.
  3. Leader Intelligence Assessment (LIA) ett självskattningstest för hållbart ledarskap.

Idag arbetar jag som mentor.

Jag arbetar med ledningsgrupper som har ett intresse av en fördjupning genom dialog och självreflektion.

Jag är grundare till Ledarskapets Plantskola. www.ledarskapetsplantskola.se

Mer om mig på LinkedIn

Välkommen att kontakta mig: m.ronthy@gmail.com