Lär dig mer

Webbkurser

Genom våra webbkurser kan du på ett enkelt och pedagogiskt sätt kompetensutveckla dig inom området samtal/dialog och ledarskap.

Webbkursen om dialog ersätter de traditionella utvecklingssamtalen. Här presenteras en metod som leder till engagemang och meningsskapande för utveckling av verksamhet, arbetsgrupp (teamet) och dig själv.

Webbkursen om ledarskap är en ny svensk framtagen tankemodell för ett holistiskt ledarskap.

Böcker

De böcker vi presenterar för dig fungerar som inspiration till områden som samtal/dialog och ledarskap.

Böckerna är kortfattade, pedagogiska och ger inspiration till handling.

Vetenskap

Vår dialogmodell och ledarskapsmodell har använts i ett flertal uppsatser och beskrivits i vetenskapliga tidskrifter.

Intervjuer

Ta del av intervjuer.