Blogg

Är det 21:sta århundradet moget för ett paradigmskifte för nya organisationsstrukturer?

Är det 21:sta århundradet moget för ett paradigmskifte för nya organisationsstrukturer?

Fyra anledningar till att traditionellt management har misslyckats.

I alla tider har det funnits pionjärer, de som gått före. I början av 1990 talet träffade jag Danah Zohar fysiker och filosof. Hon har varit min stora inspirationskälla likväl David Bohm även han fysiker och filosof. Danah Zohar var en av de som var före sin tid genom att introducera begreppet kvanttänkande för företag. Hon försökte få oss att förstå hur sammanvävda vi är med varandra. Våra energisystem kommunicerar med varandra. Kvantfysiken visar oss att universum består av dynamiska energimönster, självorganiserande vågmönster som är sammanvävda med allt annat.

Nu trettio år senare år 2022 har tre Nobel pristagare i fysik påvisat hur sammanflätade vi är och vi är endast små delar i ett gigantiskt kosmiskt system. Det är denna kunskap vi kan ta till oss och börja omsätta inom nya områden. Varför inte omsätta detta tänkande i synen på hur framtidens organisationsstrukturer kan se ut.

Läs hela artikeln på Motivation.se

Fler inlägg

Utvecklingssamtalets renässans

Utvecklingssamtalets renässans

Från Sokrates och Platon till vår tid: Utvecklingssamtalets renässans innebär att alla tänker tillsammans i dialog. Just nu pågår ett stort skifte i synen på ledarskap, som märks både i det som händer ute i världen och under betydligt mindre dramatiska former på våra...

läs mer
Behovet av ny förståelse

Behovet av ny förståelse

Om inre utveckling och en ny förståelse av människan, världen och ledarskapet. Förståelse av vadå, undrar du naturligtvis när du läser rubriken. I detta fall handlar det om ledarskap i en tid som inte bara kräver nya affärsmodeller med nya principer, utan också ett...

läs mer
Trauma och ledarskap

Trauma och ledarskap

Vilka typer av trauman påverkar ditt arbete? Du kanske studsar till på rubriken? Den vanligaste associationen till trauma är kris-och katastrof genom krig, naturkatastrof, pandemi och genom olycka, våldtäkt eller psykisk misshandel. Här är trauma uppenbart. Allt detta...

läs mer
Pandemin tvingar fram ett nytt förhållningssätt

Pandemin tvingar fram ett nytt förhållningssätt

Tack vare pandemin har många människor tvingats till att arbeta hemifrån. En träning i självledarskap, ansvarstagande och utveckling av att skapa tillit. De som är formella chefer prövas i rollen som chef och ledare. Pandemin tvingar fram ett nytt ledarskap. En hjälp...

läs mer
Resiliens nödvändigt i oroliga tider

Resiliens nödvändigt i oroliga tider

Hela världen befinner sig i en situation som innebär att alla medborgare oavsett var vi bor behöver ta ansvar för vårt gemensamma hem, planeten. Dessutom har vi en pågående långvarig pandemi som inte bara skördar liv utan också bidrar till att många människor blir...

läs mer
Ordning – oordning – ny ordning

Ordning – oordning – ny ordning

Om tallkottkörteln, den själsliga intelligensen och tillståndet mellan ordning och kaos. Rubriken beskriver en pågående process. För en del av oss är det en orolig tid och för andra en tid som ger nya möjligheter. Det är flera globala kriser som pågår samtidigt och...

läs mer
Ett nytt ledarskap bortom ego

Ett nytt ledarskap bortom ego

Vi lever i besvärliga tider, men innan vi beklagar oss för mycket över det så bör vi dra oss till minnes vad Augustinus en gång sade: ”Tiderna är vi.” Genom att ändra på oss själva kan vi också bidra till att världen förändras. För att det ska vara möjligt måste vi...

läs mer
Bekämpa psykisk ohälsa – en ny ordning är möjlig

Bekämpa psykisk ohälsa – en ny ordning är möjlig

Strategier och insikter för att bekämpa den själsliga ohälsan. Nyligen var jag på ett symposium med rubriken "En ny ordning är möjlig". En av föredragshållarna var professorn i religionspsykologi, Anton Geels, och han menade att en ny ordning inte bara är möjlig utan...

läs mer